Inovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:212
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
inovceinovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
534,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
103,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
112,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 013 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Inovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
89 466 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
73 419 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 177 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
13 205 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 545 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 545 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 400 €
+Úrokové splátky
516 €
+Finančné účty
13 633 €
+Neobežný majetok
425 699 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
212
+Výsledok hospodárenia
-5 199 €