Ivanka pri Dunaji

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:6 384
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostaivankapridunaji.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
31,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,6 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
25,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
271,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
828,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 004,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
292 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
229 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 281 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
362 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ivanka pri Dunaji

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
7 356 243 €
+Kapitálové príjmy
98 386 €
+Bežné výdavky
5 071 413 €
+Kapitálové výdavky
519 730 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
30 871 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
874 414 €
+Dlhodobé záväzky
43 785 €
+Krátkodobé záväzky
497 549 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 460 990 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 461 018 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
259 740 €
+Úrokové splátky
12 041 €
+Finančné účty
4 124 108 €
+Neobežný majetok
11 942 223 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 384
+Výsledok hospodárenia
2 313 798 €