Ivanka pri Dunaji

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:6 384
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostaivankapridunaji.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
1,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,6 %
1,7 %
+Intenzita investovania
1,2 %
8,6 %
+Čistý majetok
290,9 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
703,4 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
759,8 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
104 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 890 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
75 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ivanka pri Dunaji

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
4 268 631 €
+Kapitálové príjmy
702 508 €
+Bežné výdavky
3 592 120 €
+Kapitálové výdavky
752 291 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
18 115 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
178 227 €
+Dlhodobé záväzky
30 562 €
+Krátkodobé záväzky
316 136 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
67 936 €
+Úrokové splátky
544 €
+Finančné účty
2 223 647 €
+Neobežný majetok
9 169 729 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 011
+Výsledok hospodárenia
450 182 €