Jahodná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 539
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocujahodnastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
1,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
461,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
25,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
57,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
129,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-74 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
102 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 613 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
164 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jahodná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 084 760 €
+Kapitálové príjmy
231 104 €
+Bežné výdavky
1 073 365 €
+Kapitálové výdavky
356 786 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
84 225 €
+Dlhodobé záväzky
1 601 484 €
+Krátkodobé záväzky
265 121 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
156 541 €
+Bankové úvery a výpomoci
156 541 €
+Úvery od ŠFRB
1 562 583 €
+Výdavky na splácanie istiny
95 717 €
+Úrokové splátky
24 079 €
+Finančné účty
66 882 €
+Neobežný majetok
5 688 227 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 539
+Výsledok hospodárenia
252 992 €