Jakubova Voľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:422
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
jakubovavola1sabnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
25,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-10,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
524,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
345,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
357,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
124 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 037 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
64 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jakubova Voľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
174 759 €
+Kapitálové príjmy
28 500 €
+Bežné výdavky
141 262 €
+Kapitálové výdavky
9 478 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 894 €
+Dlhodobé záväzky
207 €
+Krátkodobé záväzky
24 415 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 240 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 240 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 160 €
+Úrokové splátky
172 €
+Finančné účty
84 328 €
+Neobežný majetok
781 579 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
422
+Výsledok hospodárenia
27 207 €