Jamník

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 185
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecjamnikstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
530,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
204,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
207,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 626 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
64 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jamník

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
634 183 €
+Kapitálové príjmy
31 213 €
+Bežné výdavky
522 523 €
+Kapitálové výdavky
124 935 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 610 €
+Dlhodobé záväzky
190 690 €
+Krátkodobé záväzky
72 445 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 889 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 889 €
+Úvery od ŠFRB
192 801 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 101 €
+Úrokové splátky
2 177 €
+Finančné účty
147 804 €
+Neobežný majetok
3 000 787 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 185
+Výsledok hospodárenia
75 895 €