Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,7 %
30,1 %
+Dlhová služba
6,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
9,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-191,2 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
200,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
507,8 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
485,0 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
485,0 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
146,8 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-663 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
142 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 074 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-44 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
197 352 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
178 706 €
+Kapitálové výdavky
395 908 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
351 402 €
+Krátkodobé záväzky
10 478 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
70 498 €
+Úvery od ŠFRB
341 182 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 743 €
+Úrokové splátky
1 469 €
+Finančné účty
50 822 €
+Neobežný majetok
1 209 897 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
569
+Výsledok hospodárenia
-25 147 €