Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,9
Dlhová služba i
2,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
82,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
63,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,1 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
40,2 %
14,4 %
+Čistý majetok
633,0 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
160,6 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
160,6 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
165,9 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-112 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
273 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 107 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
281 461 €
+Kapitálové príjmy
106 565 €
+Bežné výdavky
234 670 €
+Kapitálové výdavky
219 840 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
337 436 €
+Krátkodobé záväzky
20 794 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
151 860 €
+Úvery od ŠFRB
327 439 €
+Výdavky na splácanie istiny
120 308 €
+Úrokové splátky
3 998 €
+Finančné účty
33 405 €
+Neobežný majetok
1 377 739 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
593
+Výsledok hospodárenia
16 722 €