Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,2 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
2,3
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
148,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
26,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
20,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
31,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-17,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
355,4 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
250,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
262,4 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
165 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
677 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 624 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
265 703 €
+Kapitálové príjmy
57 764 €
+Bežné výdavky
210 863 €
+Kapitálové výdavky
11 197 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 720 €
+Dlhodobé záväzky
322 608 €
+Krátkodobé záväzky
23 062 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
94 531 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
71 072 €
+Úrokové splátky
4 325 €
+Finančné účty
57 803 €
+Neobežný majetok
1 359 639 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
616
+Výsledok hospodárenia
29 392 €