Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
3,1
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,4 %
25,0 %
+Dlhová služba
8,1 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
6,9 %
5,2 %
+Čistý majetok
504,5 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
81,0 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
135,2 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
112,9 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
142 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 138 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
126 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
270 538 €
+Kapitálové príjmy
97 000 €
+Bežné výdavky
232 153 €
+Kapitálové výdavky
115 802 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 104 €
+Dlhodobé záväzky
309 346 €
+Krátkodobé záväzky
29 731 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
88 847 €
+Bankové úvery a výpomoci
88 847 €
+Úvery od ŠFRB
299 952 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 282 €
+Úrokové splátky
3 166 €
+Finančné účty
24 095 €
+Neobežný majetok
1 414 681 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
627
+Výsledok hospodárenia
79 284 €