Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
10,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,4 %
2,9 %
+Intenzita investovania
2,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
653,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
68,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
128,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
105,8 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
136 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 871 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
447 708 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
408 734 €
+Kapitálové výdavky
10 108 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 364 €
+Dlhodobé záväzky
298 128 €
+Krátkodobé záväzky
25 569 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
83 779 €
+Bankové úvery a výpomoci
83 779 €
+Úvery od ŠFRB
286 208 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 164 €
+Úrokové splátky
3 442 €
+Finančné účty
17 532 €
+Neobežný majetok
1 846 972 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
616
+Výsledok hospodárenia
14 530 €