Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
6,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,7 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
4,2 %
8,6 %
+Čistý majetok
415,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
28,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
52,4 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
61,7 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
150 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 963 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
479 547 €
+Kapitálové príjmy
159 385 €
+Bežné výdavky
447 200 €
+Kapitálové výdavky
179 620 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 171 €
+Dlhodobé záväzky
296 326 €
+Krátkodobé záväzky
56 236 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
96 285 €
+Bankové úvery a výpomoci
96 285 €
+Úvery od ŠFRB
282 449 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 527 €
+Úrokové splátky
5 732 €
+Finančné účty
16 277 €
+Neobežný majetok
1 993 106 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
641
+Výsledok hospodárenia
8 785 €