Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,6 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
7,3 %
+Intenzita investovania
3,3 %
4,1 %
+Čistý majetok
433,5 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
9,2 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
23,8 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-5 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
160 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 264 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
491 471 €
+Kapitálové príjmy
210 526 €
+Bežné výdavky
478 498 €
+Kapitálové výdavky
226 634 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 482 €
+Dlhodobé záväzky
285 724 €
+Krátkodobé záväzky
51 145 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
102 112 €
+Bankové úvery a výpomoci
102 112 €
+Úvery od ŠFRB
271 533 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 836 €
+Úrokové splátky
5 422 €
+Finančné účty
4 680 €
+Neobežný majetok
2 190 558 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
637
+Výsledok hospodárenia
2 207 €