Beniakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:679
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
milan.rabatinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,9 %
18,8 %
+Dlhová služba
13,4 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
5,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
422,1 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
9,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
17,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
137 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 216 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Beniakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
492 058 €
+Kapitálové príjmy
200 €
+Bežné výdavky
462 963 €
+Kapitálové výdavky
5 407 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 598 €
+Dlhodobé záväzky
272 113 €
+Krátkodobé záväzky
76 929 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
88 193 €
+Bankové úvery a výpomoci
88 193 €
+Úvery od ŠFRB
260 492 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 011 €
+Úrokové splátky
5 098 €
+Finančné účty
7 139 €
+Neobežný majetok
2 167 037 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
645
+Výsledok hospodárenia
-2 752 €