Janova Lehota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:975
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
janovalehotastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
333,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
239,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
243,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
80,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
145 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 154 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
206 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Janova Lehota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 764 100 €
+Kapitálové príjmy
140 185 €
+Bežné výdavky
1 648 978 €
+Kapitálové výdavky
293 268 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 152 €
+Dlhodobé záväzky
1 211 128 €
+Krátkodobé záväzky
79 975 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
141 446 €
+Bankové úvery a výpomoci
141 446 €
+Úvery od ŠFRB
1 210 122 €
+Výdavky na splácanie istiny
131 537 €
+Úrokové splátky
3 262 €
+Finančné účty
191 284 €
+Neobežný majetok
4 976 471 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
975
+Výsledok hospodárenia
200 945 €