Jarabina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,0
Bilancia bežného účtu i
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:902
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecjarabinastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
501,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
161,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
175,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
161 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 850 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
81 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jarabina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 002 419 €
+Kapitálové príjmy
106 011 €
+Bežné výdavky
865 455 €
+Kapitálové výdavky
97 446 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 193 €
+Dlhodobé záväzky
489 471 €
+Krátkodobé záväzky
102 055 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
83 505 €
+Bankové úvery a výpomoci
83 505 €
+Úvery od ŠFRB
493 342 €
+Výdavky na splácanie istiny
62 282 €
+Úrokové splátky
7 844 €
+Finančné účty
165 181 €
+Neobežný majetok
4 289 086 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
902
+Výsledok hospodárenia
73 317 €