Jarovnice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:6 290
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
jarovnicejarovnice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
153,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
79,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
91,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
171 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 392 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
63 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Jarovnice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 010 952 €
+Kapitálové príjmy
246 198 €
+Bežné výdavky
5 505 982 €
+Kapitálové výdavky
665 347 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
61 585 €
+Dlhodobé záväzky
331 585 €
+Krátkodobé záväzky
525 423 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 074 950 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 074 950 €
+Úvery od ŠFRB
314 701 €
+Výdavky na splácanie istiny
213 544 €
+Úrokové splátky
33 489 €
+Finančné účty
419 809 €
+Neobežný majetok
9 424 926 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 290
+Výsledok hospodárenia
394 090 €