Benice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:355
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
oubenicegaya.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
146,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
232,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
236,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-223 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
197 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 719 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
67 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Benice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 051 763 €
+Kapitálové príjmy
44 100 €
+Bežné výdavky
1 002 605 €
+Kapitálové výdavky
172 570 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 156 €
+Dlhodobé záväzky
36 800 €
+Krátkodobé záväzky
74 022 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
70 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
70 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
49 €
+Finančné účty
171 792 €
+Neobežný majetok
1 255 127 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
355
+Výsledok hospodárenia
23 708 €