Bratislavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:633 135
Okres:
Kraj:Bratislavský
E-mail:
podatelnaregion-bsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,04 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
153,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
355,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
367,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
79 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
334 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Bratislavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
147 289 399 €
+Kapitálové príjmy
9 167 012 €
+Bežné výdavky
134 035 610 €
+Kapitálové výdavky
24 435 414 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
57 611 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
842 032 €
+Dlhodobé záväzky
389 868 €
+Krátkodobé záväzky
7 495 239 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 204 977 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 204 977 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 264 163 €
+Úrokové splátky
209 646 €
+Finančné účty
26 677 521 €
+Neobežný majetok
235 369 019 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
633 135
+Výsledok hospodárenia
8 565 834 €