Bratislavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:625 005
Okres:
Kraj:Bratislavský
E-mail:
podatelnaregion-bsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,9 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
150,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
285,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
294,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
71 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
316 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Bratislavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
138 053 218 €
+Kapitálové príjmy
2 624 255 €
+Bežné výdavky
129 777 593 €
+Kapitálové výdavky
14 431 282 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
87 810 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
736 162 €
+Dlhodobé záväzky
266 387 €
+Krátkodobé záväzky
8 203 958 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 469 140 €
+Bankové úvery a výpomoci
44 469 140 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 597 495 €
+Úrokové splátky
229 761 €
+Finančné účty
23 423 317 €
+Neobežný majetok
218 694 612 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
625 005
+Výsledok hospodárenia
12 847 613 €