Bratislavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:625 005
Okres:
Kraj:Bratislavský
E-mail:
podatelnaregion-bsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,3 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
4,8 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,3 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
17,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
154,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
84,5 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
95,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-22 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
246 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Bratislavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
108 633 377 €
+Kapitálové príjmy
3 568 681 €
+Bežné výdavky
103 391 535 €
+Kapitálové výdavky
22 653 011 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 072 540 €
+Dlhodobé záväzky
147 514 €
+Krátkodobé záväzky
9 412 878 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
19 819 285 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
152 692 €
+Úrokové splátky
363 261 €
+Finančné účty
7 954 959 €
+Neobežný majetok
163 489 732 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
616 578
+Výsledok hospodárenia
381 814 €