Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
77,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
431,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
445,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
99 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
185 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
144 282 656 €
+Kapitálové príjmy
92 898 €
+Bežné výdavky
121 495 096 €
+Kapitálové výdavky
8 560 627 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
953 579 €
+Dlhodobé záväzky
235 696 €
+Krátkodobé záväzky
6 623 857 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
55 121 352 €
+Bankové úvery a výpomoci
55 121 352 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 754 971 €
+Úrokové splátky
968 581 €
+Finančné účty
28 562 651 €
+Neobežný majetok
130 405 816 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
559 111
+Výsledok hospodárenia
13 626 274 €