Trnavský VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
22,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
73,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
187,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
215,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
99 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
166 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
134 131 856 €
+Kapitálové príjmy
589 233 €
+Bežné výdavky
118 414 319 €
+Kapitálové výdavky
30 036 645 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
12 365 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 692 821 €
+Dlhodobé záväzky
3 087 558 €
+Krátkodobé záväzky
9 461 362 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
55 286 065 €
+Bankové úvery a výpomoci
55 286 065 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 708 147 €
+Úrokové splátky
887 463 €
+Finančné účty
17 734 559 €
+Neobežný majetok
133 062 592 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
558 084
+Výsledok hospodárenia
11 985 290 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:558 084
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk