Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
53,0 %
30,1 %
+Dlhová služba
1,7 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
-1,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
12,2 %
16,2 %
+Čistý majetok
57,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
101,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
118,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
90 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
97 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
100 585 364 €
+Kapitálové príjmy
426 067 €
+Bežné výdavky
102 021 993 €
+Kapitálové výdavky
12 668 801 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
864 151 €
+Dlhodobé záväzky
169 825 €
+Krátkodobé záväzky
5 289 668 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
50 286 844 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
265 551 €
+Úrokové splátky
1 391 901 €
+Finančné účty
5 382 226 €
+Neobežný majetok
99 495 919 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
559 934
+Výsledok hospodárenia
-22 573 496 €