Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,2 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
54,8 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,8 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
2,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,06 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,5 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
4,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
51,5 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
132,6 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
168,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
98 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
92 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
95 671 459 €
+Kapitálové príjmy
1 845 818 €
+Bežné výdavky
93 484 581 €
+Kapitálové výdavky
6 504 794 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
60 231 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 275 970 €
+Dlhodobé záväzky
133 566 €
+Krátkodobé záväzky
6 345 829 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
55 005 296 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
265 551 €
+Úrokové splátky
579 514 €
+Finančné účty
8 412 978 €
+Neobežný majetok
98 537 824 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
561 525
+Výsledok hospodárenia
-4 435 174 €