Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,2
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
56,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
54,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,0 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,05 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
2,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
59,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
60,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
88,1 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
96 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
102 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
102 545 384 €
+Kapitálové príjmy
6 516 792 €
+Bežné výdavky
99 513 926 €
+Kapitálové výdavky
9 093 004 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
47 549 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 574 792 €
+Dlhodobé záväzky
266 825 €
+Krátkodobé záväzky
13 011 106 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
53 562 500 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
50 716 760 €
+Úrokové splátky
1 824 988 €
+Finančné účty
7 889 318 €
+Neobežný majetok
103 156 896 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
563 081
+Výsledok hospodárenia
-1 800 077 €