Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,3

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
53,9 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,0 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,1 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,9 %
1,4 %
+Intenzita investovania
2,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
53,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
174,9 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
304,6 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
99 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
102 701 835 €
+Kapitálové príjmy
9 682 758 €
+Bežné výdavky
99 553 399 €
+Kapitálové výdavky
11 777 172 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
3 985 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 271 115 €
+Dlhodobé záväzky
181 745 €
+Krátkodobé záväzky
5 606 559 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
55 302 726 €
+Bankové úvery a výpomoci
55 300 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 488 536 €
+Úrokové splátky
1 659 219 €
+Finančné účty
9 806 945 €
+Neobežný majetok
100 660 733 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
554 927
+Výsledok hospodárenia
-906 971 €