Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,0 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
5,9 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
2,9 %
+Intenzita investovania
2,5 %
4,9 %
+Čistý majetok
57,9 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
106,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
228,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
90 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
106 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
106 227 876 €
+Kapitálové príjmy
2 666 741 €
+Bežné výdavky
99 976 613 €
+Kapitálové výdavky
5 327 580 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
3 985 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 598 468 €
+Dlhodobé záväzky
1 358 551 €
+Krátkodobé záväzky
7 880 707 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 590 922 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 591 854 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 708 147 €
+Úrokové splátky
1 444 042 €
+Finančné účty
8 423 885 €
+Neobežný majetok
102 994 096 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
563 081
+Výsledok hospodárenia
5 075 367 €