Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,5 %
21,5 %
+Dlhová služba
5,1 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
6,7 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,7 %
0,7 %
+Intenzita investovania
3,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
64,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
73,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
83,5 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
121 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
108 133 327 €
+Kapitálové príjmy
2 524 115 €
+Bežné výdavky
100 852 309 €
+Kapitálové výdavky
5 733 176 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 143 231 €
+Dlhodobé záväzky
7 866 948 €
+Krátkodobé záväzky
11 327 057 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
41 066 979 €
+Bankové úvery a výpomoci
45 983 707 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 608 147 €
+Úrokové splátky
1 317 978 €
+Finančné účty
8 309 217 €
+Neobežný majetok
113 953 193 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
563 081
+Výsledok hospodárenia
17 293 311 €