Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,4 %
20,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,1 %
7,3 %
+Intenzita investovania
2,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
69,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
255,4 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
267,8 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
74 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
146 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
126 206 925 €
+Kapitálové príjmy
7 188 451 €
+Bežné výdavky
114 079 514 €
+Kapitálové výdavky
9 896 229 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
983 734 €
+Dlhodobé záväzky
4 288 636 €
+Krátkodobé záväzky
7 910 431 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
43 967 413 €
+Bankové úvery a výpomoci
43 967 413 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 708 147 €
+Úrokové splátky
953 561 €
+Finančné účty
20 203 544 €
+Neobežný majetok
109 499 539 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
557 026
+Výsledok hospodárenia
13 856 984 €