Trnavský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:559 111
Okres:
Kraj:Trnavský
E-mail:
urad.vuctrnava-vuc.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,8 %
18,8 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,010 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
22,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
73,2 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
187,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
215,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
99 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
166 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trnavskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
134 131 856 €
+Kapitálové príjmy
589 233 €
+Bežné výdavky
118 414 319 €
+Kapitálové výdavky
30 036 645 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
12 365 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 692 821 €
+Dlhodobé záväzky
3 087 558 €
+Krátkodobé záväzky
9 461 362 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
55 286 065 €
+Bankové úvery a výpomoci
55 286 065 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 708 147 €
+Úrokové splátky
887 463 €
+Finančné účty
17 734 559 €
+Neobežný majetok
133 062 592 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
558 084
+Výsledok hospodárenia
11 985 290 €