Trenčiansky VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
17,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,1 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
17,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
43,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
307,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
316,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
95 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
137 461 667 €
+Kapitálové príjmy
1 314 105 €
+Bežné výdavky
113 691 774 €
+Kapitálové výdavky
25 174 448 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
76 790 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
67 352 €
+Krátkodobé pohľadávky
812 460 €
+Dlhodobé záväzky
123 116 €
+Krátkodobé záväzky
9 141 350 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
46 390 070 €
+Bankové úvery a výpomoci
46 390 070 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 242 052 €
+Úrokové splátky
719 784 €
+Finančné účty
28 103 941 €
+Neobežný majetok
74 672 388 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
591 233
+Výsledok hospodárenia
18 078 735 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:591 233
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk