Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,2 %
30,1 %
+Dlhová služba
2,2 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
5,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,8 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
20,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
25,7 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
439,3 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
450,2 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
45 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
1 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
113 180 140 €
+Kapitálové príjmy
1 180 883 €
+Bežné výdavky
106 792 690 €
+Kapitálové výdavky
24 451 730 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
424 464 €
+Dlhodobé záväzky
104 475 €
+Krátkodobé záväzky
3 870 024 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
51 873 498 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 228 308 €
+Úrokové splátky
1 104 032 €
+Finančné účty
16 999 735 €
+Neobežný majetok
62 175 314 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
599 859
+Výsledok hospodárenia
824 113 €