Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,6 %
34,9 %
+Dlhová služba
3,4 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
2,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0003 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,3 %
0,2 %
+Intenzita investovania
6,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
8,5 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
96,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
105,6 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
91 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
15 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-5 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
112 654 544 €
+Kapitálové príjmy
3 757 327 €
+Bežné výdavky
109 351 226 €
+Kapitálové výdavky
10 848 743 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
373 €
+Krátkodobé pohľadávky
696 089 €
+Dlhodobé záväzky
101 514 €
+Krátkodobé záväzky
7 694 143 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
54 229 871 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 727 013 €
+Úrokové splátky
903 236 €
+Finančné účty
7 431 812 €
+Neobežný majetok
56 015 351 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
598 819
+Výsledok hospodárenia
-2 751 227 €