Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,6 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
5,0 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,9 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,00007 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,4 %
+Intenzita investovania
8,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
20,8 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
87,8 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
91,8 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
90 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
39 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-5 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
112 471 179 €
+Kapitálové príjmy
13 685 352 €
+Bežné výdavky
106 878 361 €
+Kapitálové výdavky
23 088 754 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
1 068 710 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
74 €
+Krátkodobé pohľadávky
301 628 €
+Dlhodobé záväzky
79 447 €
+Krátkodobé záväzky
7 494 090 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
55 414 769 €
+Bankové úvery a výpomoci
58 084 832 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 667 831 €
+Úrokové splátky
1 383 227 €
+Finančné účty
6 580 743 €
+Neobežný majetok
70 617 495 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
594 186
+Výsledok hospodárenia
-2 757 596 €