Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,0 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
2,7 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,00007 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,0 %
2,9 %
+Intenzita investovania
2,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
7,5 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
74,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
80,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
88 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
14 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
113 614 777 €
+Kapitálové príjmy
6 271 749 €
+Bežné výdavky
110 596 904 €
+Kapitálové výdavky
9 317 040 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
1 075 040 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
74 €
+Krátkodobé pohľadávky
344 223 €
+Dlhodobé záväzky
84 090 €
+Krátkodobé záväzky
5 877 777 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 850 209 €
+Bankové úvery a výpomoci
56 001 597 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 696 228 €
+Úrokové splátky
1 082 184 €
+Finančné účty
4 382 746 €
+Neobežný majetok
57 003 637 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
598 819
+Výsledok hospodárenia
-2 108 866 €