Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
45,9 %
21,5 %
+Dlhová služba
3,9 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
5,9 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,2 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-0,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
10,0 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
213,2 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
223,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
19 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
114 263 352 €
+Kapitálové príjmy
4 166 004 €
+Bežné výdavky
107 471 562 €
+Kapitálové výdavky
3 581 826 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
17 874 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
457 359 €
+Dlhodobé záväzky
75 192 €
+Krátkodobé záväzky
4 495 580 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
52 183 267 €
+Bankové úvery a výpomoci
53 097 033 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 043 902 €
+Úrokové splátky
1 411 845 €
+Finančné účty
9 586 595 €
+Neobežný majetok
54 994 019 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
598 819
+Výsledok hospodárenia
3 406 845 €