Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
2,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
2,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
17,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
439,4 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
449,7 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
85 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
33 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
122 503 304 €
+Kapitálové príjmy
3 357 025 €
+Bežné výdavky
106 452 339 €
+Kapitálové výdavky
6 621 862 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
4 007 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
460 350 €
+Dlhodobé záväzky
687 735 €
+Krátkodobé záväzky
4 460 247 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 138 760 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 854 981 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 242 052 €
+Úrokové splátky
803 482 €
+Finančné účty
19 597 520 €
+Neobežný majetok
51 597 678 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
593 159
+Výsledok hospodárenia
8 986 493 €