Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
39,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
2,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,2 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,01 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
7,8 %
4,1 %
+Čistý majetok
29,8 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
497,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
507,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
82 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
62 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
130 475 526 €
+Kapitálové príjmy
2 348 275 €
+Bežné výdavky
108 016 226 €
+Kapitálové výdavky
12 495 486 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
14 394 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
656 184 €
+Dlhodobé záväzky
348 827 €
+Krátkodobé záväzky
6 155 867 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 631 038 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 631 038 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 242 052 €
+Úrokové splátky
757 678 €
+Finančné účty
30 598 854 €
+Neobežný majetok
54 834 368 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
592 394
+Výsledok hospodárenia
13 858 559 €