Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,6 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
17,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,06 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,05 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
17,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
43,1 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
307,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
316,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
95 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
137 461 667 €
+Kapitálové príjmy
1 314 105 €
+Bežné výdavky
113 691 774 €
+Kapitálové výdavky
25 174 448 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
76 790 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
67 352 €
+Krátkodobé pohľadávky
812 460 €
+Dlhodobé záväzky
123 116 €
+Krátkodobé záväzky
9 141 350 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
46 390 070 €
+Bankové úvery a výpomoci
46 390 070 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 242 052 €
+Úrokové splátky
719 784 €
+Finančné účty
28 103 941 €
+Neobežný majetok
74 672 388 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
591 233
+Výsledok hospodárenia
18 078 735 €