Trenčiansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,9

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:589 935
Okres:
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infotsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,06 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,06 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
59,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
666,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
681,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
75 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
140 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Trenčianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
147 060 118 €
+Kapitálové príjmy
6 717 118 €
+Bežné výdavky
122 579 073 €
+Kapitálové výdavky
20 171 235 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
85 808 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
84 785 €
+Krátkodobé pohľadávky
907 246 €
+Dlhodobé záväzky
131 911 €
+Krátkodobé záväzky
6 165 478 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 148 916 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 112 316 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 242 052 €
+Úrokové splátky
686 099 €
+Finančné účty
41 100 602 €
+Neobežný majetok
85 575 868 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
589 935
+Výsledok hospodárenia
18 456 224 €