Nitriansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:684 695
Okres:
Kraj:Nitriansky
E-mail:
infounsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
105,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
434,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
462,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
33 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
255 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Nitrianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
174 955 198 €
+Kapitálové príjmy
2 513 907 €
+Bežné výdavky
164 270 653 €
+Kapitálové výdavky
13 322 615 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
9 568 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 398 825 €
+Dlhodobé záväzky
631 703 €
+Krátkodobé záväzky
8 594 789 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
22 302 629 €
+Bankové úvery a výpomoci
22 302 629 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 466 673 €
+Úrokové splátky
226 500 €
+Finančné účty
37 358 359 €
+Neobežný majetok
160 328 257 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
684 695
+Výsledok hospodárenia
9 059 949 €