Nitriansky VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:684 695
Okres:
Kraj:Nitriansky
E-mail:
infounsk.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
2,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
2,6 %
8,6 %
+Čistý majetok
111,6 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
391,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
423,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
232 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Nitrianskyého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
152 088 640 €
+Kapitálové príjmy
14 199 256 €
+Bežné výdavky
137 770 426 €
+Kapitálové výdavky
18 084 781 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 656 391 €
+Dlhodobé záväzky
147 822 €
+Krátkodobé záväzky
8 513 311 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 229 854 €
+Bankové úvery a výpomoci
27 227 752 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 466 673 €
+Úrokové splátky
416 541 €
+Finančné účty
33 364 991 €
+Neobežný majetok
153 797 333 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
688 400
+Výsledok hospodárenia
7 357 652 €