Žilinský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:689 591
Okres:
Kraj:Žilinský
E-mail:
stanislav.ulaherzask.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
15,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
57,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
628,8 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
638,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
138 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Žilinskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
173 528 655 €
+Kapitálové príjmy
2 352 456 €
+Bežné výdavky
153 863 222 €
+Kapitálové výdavky
29 829 124 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
22 490 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
724 920 €
+Dlhodobé záväzky
256 450 €
+Krátkodobé záväzky
7 870 544 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
57 306 344 €
+Bankové úvery a výpomoci
67 306 344 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 010 000 €
+Úrokové splátky
348 332 €
+Finančné účty
49 489 024 €
+Neobežný majetok
103 368 008 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
689 591
+Výsledok hospodárenia
10 364 227 €