Žilinský VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:689 567
Okres:
Kraj:Žilinský
E-mail:
stanislav.ulaherzask.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,010 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
62,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
582,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
592,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
79 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
156 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
19 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Žilinskýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
186 889 964 €
+Kapitálové príjmy
8 362 748 €
+Bežné výdavky
164 106 813 €
+Kapitálové výdavky
31 373 458 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
17 128 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
809 622 €
+Dlhodobé záväzky
308 662 €
+Krátkodobé záväzky
8 093 663 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 684 962 €
+Bankové úvery a výpomoci
64 684 962 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 621 382 €
+Úrokové splátky
314 347 €
+Finančné účty
47 145 309 €
+Neobežný majetok
115 495 096 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
689 567
+Výsledok hospodárenia
13 029 882 €