Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,3

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
97,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
465,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
498,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
237 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
169 400 826 €
+Kapitálové príjmy
457 434 €
+Bežné výdavky
143 072 137 €
+Kapitálové výdavky
12 949 506 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
379 991 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
379 991 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 851 169 €
+Dlhodobé záväzky
838 199 €
+Krátkodobé záväzky
5 608 712 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
32 422 105 €
+Bankové úvery a výpomoci
32 422 105 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 648 626 €
+Úrokové splátky
465 851 €
+Finančné účty
26 095 644 €
+Neobežný majetok
162 796 808 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
656 183
+Výsledok hospodárenia
21 862 858 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk