Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,3

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,3 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,2 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
97,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
465,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
498,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
237 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
169 400 826 €
+Kapitálové príjmy
457 434 €
+Bežné výdavky
143 072 137 €
+Kapitálové výdavky
12 949 506 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
379 991 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
379 991 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 851 169 €
+Dlhodobé záväzky
838 199 €
+Krátkodobé záväzky
5 608 712 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
32 422 105 €
+Bankové úvery a výpomoci
32 422 105 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 648 626 €
+Úrokové splátky
465 851 €
+Finančné účty
26 095 644 €
+Neobežný majetok
162 796 808 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
656 183
+Výsledok hospodárenia
21 862 858 €