Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0001 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,000003 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
104,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 635,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 706,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
33 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
272 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
182 736 558 €
+Kapitálové príjmy
231 725 €
+Bežné výdavky
145 439 992 €
+Kapitálové výdavky
15 984 795 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
237 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 856 733 €
+Dlhodobé záväzky
762 372 €
+Krátkodobé záväzky
2 596 517 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
26 744 084 €
+Bankové úvery a výpomoci
26 744 084 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 648 626 €
+Úrokové splátky
395 176 €
+Finančné účty
42 463 609 €
+Neobežný majetok
162 610 557 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
653 838
+Výsledok hospodárenia
20 219 600 €