Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2004 - 2007)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Hlavné indikátory (2007)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
1,8 %
3,9 %
+Bilancia bežného účtu
4,0 %
10,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
1,0 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,6 %
-0,4 %
+Intenzita investovania
6,8 %
10,6 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
253,4 %
166,6 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2007)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-5 €
 
-1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2007)

+Bežné príjmy
120 750 056 €
+Kapitálové príjmy
8 560 265 €
+Bežné výdavky
115 933 148 €
+Kapitálové výdavky
16 723 844 €

Záväzky a pohľadávky (2007)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
6 848 063 €
+Krátkodobé záväzky
3 730 407 €

Úvery a účty (2007)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
21 026 884 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
1 336 653 €
+Úrokové splátky
794 031 €
+Finančné účty
9 451 052 €
+Neobežný majetok
86 116 538 €

Ostatné (2007)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
655 762
+Výsledok hospodárenia
-

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk