Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2005 - 2008)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Hlavné indikátory (2008)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
2,7 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
1,7 %
10,3 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,5 %
-1,4 %
+Intenzita investovania
6,6 %
11,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
103,0 %
217,1 %
+Pohotová likvidita
152,7 %
336,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2008)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
-5 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
26 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2008)

+Bežné príjmy
127 519 277 €
+Kapitálové príjmy
9 626 004 €
+Bežné výdavky
125 333 560 €
+Kapitálové výdavky
17 987 180 €

Záväzky a pohľadávky (2008)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
4 388 894 €
+Dlhodobé záväzky
11 304 341 €
+Krátkodobé záväzky
8 831 875 €

Úvery a účty (2008)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
27 531 720 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
2 292 332 €
+Úrokové splátky
959 165 €
+Finančné účty
9 096 726 €
+Neobežný majetok
153 206 961 €

Ostatné (2008)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
654 668
+Výsledok hospodárenia
-993 650 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk