Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,2 %
30,1 %
+Dlhová služba
2,6 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
2,9 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,3 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
6,3 %
16,2 %
+Čistý majetok
102,0 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
57,2 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
88,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
72 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
199 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
132 681 151 €
+Kapitálové príjmy
4 026 194 €
+Bežné výdavky
128 782 672 €
+Kapitálové výdavky
12 396 006 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
3 051 972 €
+Dlhodobé záväzky
19 337 682 €
+Krátkodobé záväzky
9 870 646 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
28 044 960 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 283 104 €
+Úrokové splátky
1 065 843 €
+Finančné účty
5 642 441 €
+Neobežný majetok
171 801 887 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
653 697
+Výsledok hospodárenia
-9 002 497 €