Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Hlavné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
0,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,8 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
1,8 %
14,4 %
+Čistý majetok
84,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
52,9 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
64,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
172 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-42 €
 
-12 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
125 077 626 €
+Kapitálové príjmy
4 207 759 €
+Bežné výdavky
124 187 424 €
+Kapitálové výdavky
6 414 652 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
7 760 142 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 527 532 €
+Dlhodobé záväzky
26 283 140 €
+Krátkodobé záväzky
12 800 668 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
30 718 647 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 152 402 €
+Úrokové splátky
762 411 €
+Finančné účty
6 773 268 €
+Neobežný majetok
162 568 457 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
653 186
+Výsledok hospodárenia
-27 401 576 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk