Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
0,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,8 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
1,8 %
14,4 %
+Čistý majetok
84,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
52,9 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
64,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
87 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
172 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-42 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
125 077 626 €
+Kapitálové príjmy
4 207 759 €
+Bežné výdavky
124 187 424 €
+Kapitálové výdavky
6 414 652 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
7 760 142 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 527 532 €
+Dlhodobé záväzky
26 283 140 €
+Krátkodobé záväzky
12 800 668 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
30 718 647 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 152 402 €
+Úrokové splátky
762 411 €
+Finančné účty
6 773 268 €
+Neobežný majetok
162 568 457 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
653 186
+Výsledok hospodárenia
-27 401 576 €