Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
2,9 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,4

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
48,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
2,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
5,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,4 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
0,2 %
+Intenzita investovania
5,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
91,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
40,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
51,0 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
176 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-30 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
131 185 026 €
+Kapitálové príjmy
7 539 286 €
+Bežné výdavky
123 458 030 €
+Kapitálové výdavky
14 128 920 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 960 431 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 961 192 €
+Dlhodobé záväzky
29 506 410 €
+Krátkodobé záväzky
19 163 756 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
30 847 961 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 461 174 €
+Úrokové splátky
979 388 €
+Finančné účty
7 821 273 €
+Neobežný majetok
167 318 272 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
652 218
+Výsledok hospodárenia
-19 251 538 €