Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,1
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,7

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,0 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
0,9 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,3 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,9 %
1,4 %
+Intenzita investovania
5,3 %
5,2 %
+Čistý majetok
94,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
18,3 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
26,7 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
50 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
188 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
129 156 332 €
+Kapitálové príjmy
14 835 693 €
+Bežné výdavky
127 955 642 €
+Kapitálové výdavky
21 659 965 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
5 699 020 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 603 097 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 149 330 €
+Dlhodobé záväzky
24 257 643 €
+Krátkodobé záväzky
25 571 936 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
32 888 086 €
+Bankové úvery a výpomoci
32 892 714 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 007 312 €
+Úrokové splátky
890 528 €
+Finančné účty
4 675 985 €
+Neobežný majetok
176 985 881 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
661 182
+Výsledok hospodárenia
-12 928 700 €