Banskobystrický VÚC

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,5

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:653 838
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,5 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
8,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,7 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
2,9 %
+Intenzita investovania
8,4 %
4,9 %
+Čistý majetok
107,2 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
48,1 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
54,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
60 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
212 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou Banskobystrickýého VÚC

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
133 787 452 €
+Kapitálové príjmy
12 212 979 €
+Bežné výdavky
122 023 969 €
+Kapitálové výdavky
23 398 176 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
3 458 460 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
366 286 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 544 321 €
+Dlhodobé záväzky
21 263 971 €
+Krátkodobé záväzky
23 309 684 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 082 706 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 078 375 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 762 249 €
+Úrokové splátky
782 249 €
+Finančné účty
11 217 076 €
+Neobežný majetok
187 552 989 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
652 174
+Výsledok hospodárenia
6 558 576 €