Banskobystrický VÚC

Hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,5

Hlavné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,5 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
8,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,7 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,4 %
2,9 %
+Intenzita investovania
8,4 %
4,9 %
+Čistý majetok
107,2 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
48,1 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
54,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
60 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
212 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
6 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
133 787 452 €
+Kapitálové príjmy
12 212 979 €
+Bežné výdavky
122 023 969 €
+Kapitálové výdavky
23 398 176 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
3 458 460 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
366 286 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 544 321 €
+Dlhodobé záväzky
21 263 971 €
+Krátkodobé záväzky
23 309 684 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
39 082 706 €
+Bankové úvery a výpomoci
39 078 375 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 762 249 €
+Úrokové splátky
782 249 €
+Finančné účty
11 217 076 €
+Neobežný majetok
187 552 989 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
652 174
+Výsledok hospodárenia
6 558 576 €

Základné údaje

Štatút:VÚC
Počet obyvateľov:656 183
Okres:
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
martin.beluskyvucbb.sk